Eksozom

Son zamanların popüler tedavisi; Eksozom Nedir?

Eksozomlar, cildin çoklu biyolojik ve hücresel aktivitelerinde rol oynayan biyoaktif maddelerdir. Bu nano boyutlu küçük membran vezikülleri (30-100nm), cilt hücreleri de dahil olmak üzere tüm ökaryotik hücreler tarafından salgılanır. Bir zamanlar hücresel atıkları dışarı atmanın bir yöntemi olduğu düşünülen
eksozomlar, yapılan güncel çalışmalar ile önemli hücreler arası iletişim araçları olarak görülüyor.
Eksozomlar mRNA, miRNA, sitokinler ve büyüme faktörleri gibi proteinler ve konakçı hücrelerden kaynaklanan ve hedef hücrelerde çeşitli hücresel yanıtları yönlendiren lipitleri içeren içerir.
Dolayısıyla doku onarımı, iyileşme ve yenilenme istediğimiz her durumda bu
küçük veziküllerden yararlanabiliriz.

Eksozom Nasıl Elde Edilir?

Eksozomlar bütün çekirdekli hücrelerin dışında bulunan iletişimi sağlayan küçük keseciklerdir. Dolayısıyla elde etmenin de farklı yolları vardır. Bunlardan ilki en çok kullanılan mezenkimal kökenli eksozomlardır. Mezenkimal kök hücreler (MSC’ler) immünomodülatör ve trofik etkileri olan multipotent hücrelerdir. İnsan yağ dokusundan toplanabilirler. Adipoz türevi kök hücreler (ADSC’ler), keratinositlerin ve fibroblastların proliferasyonunu, göçünü ve salgı aktivitesini destekleyen rejeneratif yeteneklere sahiptir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, ADSC’lerin yararlı etkilerinin çoğunun, sitokinler ve eksozomlar gibi hücre dışı veziküller içeren hücresiz ekstraktlar kullanılarak elde edilebileceğini göstermiştir. Terapötik uygulamalar için eksozomların kullanımı, 3-D kültürlerin tercih edildiği hücre kültürü tekniklerine bağlıdır. Ticari kullanıma uygun yüksek kaliteli eksozomlar üretmek için ultrasantrifüjleme, ultrafiltrasyon ve çökeltme gibi izolasyon teknikleri gereklidir. Eksozomlar immünojenik değildir. Ayrıca ilaçlarla da yüklenebilirler, bu da onları ilaç dağıtım sistemleri olarak değerli kılar. Bu nedenle, eksozomlar terapötik ve
kozmetik bileşenler olarak muazzam bir potansiyele sahiptir. MSC eksozomlar kişiden lipoaspirat yöntemi ile yağ alınması sonucu genetik laboratuvarında üretilebilir. Ya da hazır mezenkimal eksozom preparatları kullanılabilir. Eksozomlar hücre içermediği için immünojenite ve tümörojenite riski yoktur.

Diğer bir yöntem ise PRP-exosome dur. Burada eksozomlar plateletlerden toplanır ve üretilir. Kişiden aynı PRP için doluğu gibi kan alınır ve genetik laboratuvarında hücre kültüründe eksozomlar elde edilir.

Eksozomlar Ciltte Hangi Endikasyonlarda Kullanılır?

Cilt gençleştirme /Anti aging
Leke tedavileri
Akne skarı tedavileri
Gözenekli cilt sıkılaştırma
Saç dökülmeleri
Atopik dermatit /Egzema

Eksozomlar Hangi Sıklıkta Uygulanır?

Eksozom tedavisi kişinin cildinin durumuna göre 1 ile 3 seans arasında uygulanabilr.

Eksozom Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Eksozom tedavisi etkinliğini arttırmak için kliniğimizde kişiye özel olarak oluşturulan tedavi protokolleri oluşturulmaktadır. Genellikle lazer ya da mikroiğneleme tedavileri ile kombine edilerek uygulanmaktadır.